Category Archives: innleveringar

deloppgåve

Deloppgåve i media
2. Innfelt sitat
Media under krigen
Under den andre verdskrigen spela media ei rolle som kanal for spreiing av propaganda. ”Med krigsutbrotet vart sensur og propaganda ein naturleg del av krigføringa hos begge dei stridande partane.” ( Asbjørnsen mfl, 2007, s. 154). Med andre ord fungerte ikkje media som ein uavhengig kritikar og kommentator av samfunnet. Rune Amundsen 1Fc og Stig-rune Dybwik 1Fd (2007) skriver på nettsida aft.hist.no at Hitler sitt mål med propagandaen var først og fremst å nå ut til dei store massane ved å nytte seg av enkle bodskap som stadig vart gjenteke. Etterkvart vart imidlertid den overdrivne og åpenlyse propagandaen lite truverdig, og difor mista det tyske folket trua på det dei vart fortalde i media. Dette var særleg tilfellet mot slutten av krigen, då nederlaget var eit uunngåeleg faktum. (Asbjørnsen mfl., 2007, s. 154).

Kjeldeliste:
Asbjørnsen mfl. 2007

Click to access nazipropaganda.pdf

Reklame

Kommenter innlegget

Filed under innleveringar, Uncategorized

Informasjonskampanje

Eg har vore i gruppa som har hatt ansvaret for å lage manuset som me brukte i informasjonskampanjen som vart arrangert mandag 14. september. Arbeidet til manusgruppa har i hovudsak bestått av å samle inn informasjon om sjølve prosjektet og den internasjonale dagen, for deretter å bearbeide informasjonen og velje ut det me tykkjer er viktig. Me la også vekt på at manuset skulle ha ein muntleg form, for å gjere det meir naturleg og enklare for folk å få tak i bodskapen vår.

Arbeidet med manuset tykkjer eg stort sett gjekk veldig bra, og var lærerikt på fleire måtar. Både fordi me måtte arbeide under tidspress, og også fordi me lærte meir om Eshowe og arbeidet skulen har gjort der.

Så er det berre å håpe på at flest mogeleg følgjer slagordet vårt den 30. oktober: Tenk med hove; hjelp Eshowe! – gjer ein forskjell.

Kommenter innlegget

Filed under innleveringar, Uncategorized