Monthly Archives: juni 2010

Portrettintervju med Eivind Ødegård

Eg har i samband med eit prosjekt i media skrive eit portrettintverju med Eivind Ødegård, leiar i Den Norske bokbyen i Fjærland. Her er eit lite utdrag frå teksten, samt nokre relevante bilete.

Utrdrag frå teksten:

-Eg har nett fått beskjed om at eit boklass er på veg frå Bergen, så det er litt hektisk akkurat no. Tempoet er det ingenting å seie på der bokbysjefen hastar rundt på tunet, finn fram tilhengjaren til bilen og samstundes med iver fortel at Kari og Klaus Kvamme, eldsjeler og «bokbyveteranar» har varsla at dei er på veg med «dagens fangst». Trass i at klokka har runda halv ni når eg møter Eivind Ødegård, busett i Fjærland og dagleg leiar i bokbyen, er arbeidsdagen langt frå over for bokbyleiaren. Eit billass med bøker er på veg frå Bergen, og Eivind stiller som alltid opp når det skal takast i eit tak. Snart manøvrerer Eivind den sølvgrå bilen med stødig kurs mot bokbyen, og når eg spør kan han bekrefte at -ja, dette er absolutt representativt for ein typisk dag på jobben.

Bilete henta frå foraget selja sine nettsider, Fjærland si origoside og bokbyen.no. Klikk på bileta for direktelenkje.  Er også forsideillustrasjon på eit hefte med informasjon om Fjærland, som kan kjøpast i bokbyen.

Reklame

Kommenter innlegget

Filed under Uncategorized

Dei ti bod for eit godt portrettintervju

Eg har jobba med journalistikk som tema i media, og har laga eit portrettintervju. Ei lita hugseliste for kva som er viktig å hugse på når ein skriv portrettintervju.

1. Finn eit intervjuobjekt som skil seg litt ut frå mengda, er aktuell eller liknande. Sjølvsagt avhenger dette også av om teksten skal stå i VG eller lokalavisa, målgruppe er eit viktig stikkord.

2. Bruk livleg språk og masse skildringar

3. Noter ned stikkord eller ta med båndopptakar på intervjuet. Du trur kanskje at «dette hugsar eg», men det kan du komme til å angre på når intervjuet skal skrivast i ettertid…

4. Skriv, skriv, skriv. Når alt er skrive kan du kutte vekk det overflødige.

5. Ha ein raud tråd som går gjennom teksten

6. Hugs på VVP og personvernlova. Portrettintervju er ikkje staden for å henge ut personar.

7. Start gjerne teksten med eit sitat eller in medias res. Viktig å fengje lesaren frå første stund!

8. La den portretterte lese gjennom og godkjenne teksten før du publiserar den. Kanskje er han/ ho ikkje heilt einig i alt…

9. Krydre teksten med bilete og ein faktaboks, dersom det skulle passe inn.

10. La lesaren bli kjend med fleire sider ved intervjuobjekt, ting treng ikkje alltid vere sensasjonelt for å vere interessant.

Kommenter innlegget

Filed under Uncategorized